Longnetwerk Zaanstreek

Mariska Veldt is aangesloten bij het longnetwerk Zaanstreek. Het netwerk bestaat uit een groep van fysiotherapeuten en oefentherapeuten die zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met longaandoeningen, met de focus op COPD patiënten. Het doel van het netwerk is; leveren van kwalitatief goede zorg dmv volgen van cursussen en het gezamenlijk bespreken van onderwerpen.Ook de overdracht van kennis is zeer belangrijk. Het netwerk heeft korte lijnen met elkaar en met andere disciplines, zowel in de 1e (bijvoorbeeld de huisarts fysiotherapie, diëtiste, longverpleegkundige) als 2e lijn (bijv longarts), hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gegarandeerd.