Vergoedingen

Fysiotherapie Vrij Bewegen heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u een (toereikende) aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie/manuele therapie zullen de behandelingen fysiotherapie/manuele therapie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. De tarieven voor deze behandelingen zijn contractueel vastgelegd met de betreffende zorgverzekering.

Indien u geen recht (meer) heeft op behandelingen fysiotherapie/manuele therapie vanuit uw verzekering dient u de behandelingen zelf te betalen. Wij hanteren daarbij onderstaande tarieven. De betaling dient direct na de behandeling te geschieden en kan contant of per pin voldaan worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons huisreglement.

Tarieven

Wij hanteren onderstaande tarieven:

Fysiotherapeutische behandeling€ 40,00
Manueeltherapeutische behandeling€ 50,00
Echografisch onderzoek€ 40,00
Screening, intake en onderzoek€ 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 52,00
Toeslag voor aan huis behandeling€ 12,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie€ 36,50
Niet nagekomen afspraak manuele therapie€ 46,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen (bij bijv. tapen enkel)€ 6,00
Verstrekte oefenmaterialen (o.a. theraband)€ 3,50
Eenvoudige, korte rapporten€ 40,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 91,78